rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rewitalizacja bez tajemnic

Gościliśmy w naszym mieście ekspertów, którzy podzielili się z mieszkańcami doświadczeniami z przemian w innych miastach

„Włącz się w rewitalizację”  - tak brzmiał tytuł konferencji, która odbyła się 18 listopada w gościnnych progach Centrum Aktywności Fabryczna 3 w ramach grantu „Liderzy Konsultacji Społecznych”. Nieprzypadkowo wybraliśmy takie miejsce. Przez kilkanaście lat pomieszczenia przy Fabrycznej 3 były zaniedbane i opuszczone. Miasto zdecydowało się je wyremontować i utworzyć w tej lokalizacji tętniące życiem miejsce spotkań mieszkańców. To jeden z symboli rewitalizacji, o której szerzej traktuje przyjęty przez Radę Miasta Gminny Program Rewitalizacji.

A skoro zabieramy się za jej realizację, to warto skorzystać z doświadczeń osób zaangażowanych w tego typu procesy. Zaprosiliśmy ekspertów do poprowadzenia trzech paneli, w których opowiadali o tym, co realizowali m.in. po sąsiedzku w Warszawie czy nieco dalej – w Żyrardowie.

Pierwszy panel poprowadziła Pani Maria Badeńska-Stapp, która jest Koordynatorem Centrum Kompetencji ds. rewitalizacji dla województwa opolskiego i mazowieckiego. Z Panią Marią współpracujemy ściśle przy projekcie „Wzorcowa Rewitalizacja”, który realizujemy dzięki Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Jej wystąpienie dotyczyło konsultacji społecznych w ramach planowanego konkursu architektonicznego na kompleksowy projekt zagospodarowania terenów związanych z historią Briggsów (Pałacyk Briggsów, park miejski oraz fabryka).

Kolejny panel poprowadzili eksperci od partycypacji społecznych: Pani Ewa Kalnoj Ziajkowska oraz Pan Artur Filip. Pani Ewa Kalnoj Ziajkowska ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu konsultacji społecznych, głównie na terenie Warszawy w dzielnicy Praga Północ. Pełniła funkcję zastępczyni Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a obecnie razem z Panem Arturem Filipem przygotowuje na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wytyczne Konserwatorskie dla całego obszaru Briggsów w ramach projektu „Wzorcowa Rewitalizacja”. Natomiast Pan Artur Filip jest specjalistą w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast z doświadczeniem międzynarodowym. Jest także badaczem i praktykiem innowacyjnych struktur międzysektorowego współzarządzania realizacją projektów urbanistycznych. Spod jego pióra wyszła książka „Wielkie plany w rękach obywateli”.

Ostatni panel poprowadził Pan Rafał Krenz z Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej. Jego tematyka dotyczyła budowania wspólnoty lokalnej w kontekście rewitalizacji. Pan Rafał jest filozofem i ekonomistą z dużym doświadczeniem w budowaniu lokalnych więzi między mieszkańcami, które są kluczowe do prawidłowego przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Ponadto jest ekspertem kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję”.

Podczas konferencji poruszono wiele ważnych tematów, szczególnie w aspekcie konsultacji społecznych: współpracy mieszkańców, pracowników urzędu miasta oraz innych interesariuszy, którzy będą uczestniczyli w procesie rewitalizacji.

- Uczestnicy mogli posłuchać jak proces rewitalizacji wyglądał w innych miastach: z jakich źródeł czerpać wzorce, jakich błędów unikać – mówi Małgorzata Czerwińska, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

W konferencji uczestniczyli m.in. mieszkańcy, przedstawiciele władz ratusza, radni, pracownicy urzędu miasta i miejskich instytucji, przedstawiciele NGO, członkowie Komitetu Rewitalizacji.

Fundamentem działań naszego miasta jest Gminny Program Rewitalizacji. Zawiera on wiele różnych projektów – zarówno społecznych, jak i infrastrukturalnych. Jednym z nich jest ogłoszenie konkursu architektonicznego na kompleksowy projekt zagospodarowania terenów związanych z historią Briggsów, w tym na Pałacyk Briggsów, park miejski oraz fabrykę Briggsów. Pracownicy ratusza obecnie współpracują z ekspertami z NID-u nad jego przygotowaniem.

- Zależy nam, by w te przygotowania również włączyli się mieszkańcy, organizacje pozarządowe i inni interesariusze. Szczególnie zależy nam, by razem wypracować nowe funkcje, jakie mogłaby spełniać fabryka, park i pałacyk Briggsów – mówi Anna Kozikowska z Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

Już teraz zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych, które planowane są na II kwartał 2022 roku – o wszystkim na bieżąco będą Państwo informowani na stronie www.rewitalizacjamarki.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Marki – www.marki.pl

Środa, 8 grudnia 2021

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa