rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Liderzy konsultacji społecznych

Projekt pn. „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” (nabór nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 Cel główny projektu:

Celem projektu realizowanego przez STOWARZYSZENIE URBANISTÓW ZOIU i Fundację Promocji Gmin Polskich jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycjo-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w min 20 gminach.

Gmina Miasto Marki otrzymała grant wysokości 50 000 zł na realizację konsultacji  Uchwały Nr XI/120/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, za pomocą następujących technik konsultacyjnych:

1. Technika 1: Badanie ankietowe,

2. Technika 2: Spotkanie otwarte,

3. Technika 3: Spotkanie konsultacyjne.

Opis przebiegu techniki

1. Technika 1: Badanie ankietowe

Liczba uczestników: 53 osoby

Zadanie zrealizowane - raport z badania – odebrany został 3 stycznia 2020r.

– załączono raport. LINK

2. Technika 2: Spotkanie otwarte

Liczba uczestników: 45 osób

Zadanie zrealizowane – raport z badania – odebrany został 13 listopada 2019 r.załączono raport. LINK

3. Technika 3: Spotkanie konsultacyjne

Liczba uczestników: 17 osób

Zadanie zrealizowane – raport z realizacji techniki – odebrany został 31 stycznia 2020r. - załączono raport LINK

Gmina Miasto Marki w wyniku konsultacji opracowała i uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2019-2026.

Informacje dotyczące projektu:
Działanie: 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Lider projektu: Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU
Partner: Fundacja Promocji Gmin Polskich
Termin realizacji: 01.01.2019 do 31.12.2021 r.
Wartość całkowita projektu: 1 979 898,00 zł
Wkład własny: 1 668 658,03 zł

 

Poniedziałek, 6 grudnia 2021

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa