rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zapraszamy na konferencję o rewitalizacji

Burmistrz Miasta Marki zaprasza na konferencję „Włącz się w rewitalizację”, która odbędzie się 18 listopada 2021 roku (czwartek) w godzinach 17:00-20:00 w Centrum Aktywności Fabryczna 3.

Spotkanie będzie wieńczyć  projekt „Liderzy konsultacji społecznych”, który podsumuje konsultacje społeczne i powstawanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach konferencji będą trzy panele, które zostaną poprowadzone przez zewnętrznych ekspertów: Marię Badeńską-Stapp z NID - koordynatora projektu „Wzorcowa Rewitalizacja”, Ewę Kalnoj Ziajkowską, Artura Filipa oraz Rafała Krenza - ekspertów w zakresie współpracy z mieszkańcami w procesie rewitalizacji.

Mamy nadzieję, że konferencja zainspiruje Państwa do działań rewitalizacyjnych na terenie naszej gminy, a prelegenci wskażą Państwu kierunek i narzędzia, z których będziemy mogli wspólnie korzystać w procesie rewitalizacji na terenie miasta.

Agenda konferencji pn.: „Włącz się w rewitalizację”
1. Przywitanie gości
– Burmistrz (5 min.) godz. 17:00 – 17:05
2. Przywitanie gości i przedstawienie agendy konferencji
– Anna Kozikowska (3 min.) godz. 17:05 – 17:08
3. Przedstawienie celu konferencji wraz z prezentacją projektu „Liderzy Konsultacji społecznych”
– Tomasz Jakóbczak (7 min.) 17:08 – 17:15
4. Prezentacja: „Konsultacje społeczne planowane do konkursu architektonicznego na kompleksowy projekt zagospodarowania terenów  związanych z historią Briggsów, w tym na Pałacyk Braci Briggsów, park miejski oraz fabrykę Briggsów”.
– Maria Badeńska-Stapp
(20 minut – prezentacja; 10 minut - pytania) 17:15 – 17:45
5. Prezentacja: „Dobre i złe praktyki współpracy organizacji pozarządowych w partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji”
– Ewa Kalnoj Ziajkowska, Pan Artur Filip
(40 minut – prezentacja; 10 minut - pytania) 17:45 – 18:35
6. Przerwa i rozmowy indywidualne z zaproszonymi ekspertami
– (20 minut) 18:35 – 18:55
7. Prezentacja: „Kompleksowa rewitalizacja jako proces budowania lokalnej wspólnoty"
– Rafał Krenz
(20 minut – prezentacja; 10 minut - pytania) 18:55 – 19:25
8. Wymiana doświadczeń między ekspertami a zaproszonymi gośćmi
– (jak będą pytania na forum to moderowanie dyskusji przez Annę  Kozikowską, jak nie będzie pytań na forum to indywidualne rozmowy  z ekspertami)
(20 minut) 19:25 – 19:45
9. Podsumowanie Konferencji / Podziękowanie za uczestnictwo
– (15 minut) 19:45 – 20:00

----------------

Na zdjęciu plakat konferencji

Piątek, 5 listopada 2021

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa