rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

O rewitalizacji w zrewitalizowanym miejscu

Spotkanie w Pałacyku Konopackiego było doskonałą platformą wymiany doświadczeń

22 i 23 września 2021 r. przedstawiciele naszego miasta uczestniczyli w Seminarium  pt. „Dziedzictwo Kulturowe w Rewitalizacji”. Odbyło się ono w symbolicznym miejscu – warszawskim Pałacyku Konopackiego, który niedawno odzyskał dawny blask. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych w projekt Regiony Rewitalizacji oraz Centrów Kompetencji Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) ds. rewitalizacji.

Na wrześniowe seminarium zostaliśmy zaproszeni, aby podzielić się doświadczeniami ze współpracy  z NID, z którym realizujemy projekt „Wzorcowa Rewitalizacja”. Efektem końcowym tej współpracy będzie rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenów związanych z historią Briggsów: pałacyku, fabryki i parku (więcej na ten temat w LINKU). Spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji dziedzictwa kulturowego Marek na ogólnopolskim forum. Małgorzata Czerwińska, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Marki (na zdjęciu u dołu), przedstawiła etapy  współpracy z NID-em dotyczące zagospodarowania terenów związanych z historią Briggsów, którzy pod koniec XIX wieku przeistoczyli Marki z sennej, wiejskiej miejscowości, w tętniący życiem ważny punkt przemysłowy.

W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele innych gmin, prezydent Włocławka, kierownik Referatu Rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Słupsku, Zaprezentowali oni dobre praktyki wdrażania programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe.

Ponadto podczas seminarium braliśmy udział w szkoleniu o uwarunkowaniach ochrony zabytków i wykorzystaniu potencjału dziedzictwa w procesie rewitalizacji. Mieliśmy możliwość zapoznania się z projektem „Regiony Rewitalizacji”, prowadzonym przez urzędy marszałkowskie  dla gminw całym kraju.

Ważnym dla nas punktem programu seminarium był warsztat na temat zasad współpracy pomiędzy przedstawicielami służb konserwatorskich oraz samorządami w zakresie wdrażania programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe.

W trakcie spaceru badawczego po uliczkach rewitalizowanej Pragi Północ, który prowadzili: Sylwia Brzezińska, wicedyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Katarzyna Sołtys, dyrektor Domu Kultury Praga oraz Piotr Stryczyński - animator rewitalizacji na Nowej Pradze, mogliśmy podziwiać walory odnowionych budynków. Poznaliśmy przebieg modernizacji nowo otwartego Pałacyku Konopackiego, trwające prace przy drewnianym  zabytkowym budynku  Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Dziadka Lisieckiego oraz obejrzeć kamienicę wielopokoleniową na ul. Stalowej 29.

Wydarzenie zostało zrealizowane jako część Zadania 1.1.3. Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”. Współorganizatorem seminarium jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Dzielnicą Pragi Północ m. st. Warszawy.

Wtorek, 12 października 2021

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa