rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wzorcowa Rewitalizacja

Otrzymamy wsparcie ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Końcowym efektem wspólnych prac będzie rozstrzygnięcie konkursu na kompleksowy projekt zagospodarowania terenów związanych z historią Briggsów

W kwietniu tego roku nasze miasto uchwaliło Gminny Program Rewitalizacji (GPR). By go jak najlepiej i najsprawniej zrealizować, złożyliśmy wniosek o udział w projekcie Wzorcowa Rewitalizacja. Jego celem jest wsparcie gmin, które wdrażają lub wdrożyły GPR. Zostaliśmy wybrani do udziału jako jedna z dwóch gmin z terenu województwa mazowieckiego. Dzięki temu będziemy bezpłatnie i ściśle współpracować z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Jest to państwowa instytucja kultury, stanowiąca eksperckie i opiniodawcze zaplecze dla Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, która tworzy podstawy dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego z myślą o zachowaniu go dla przyszłych pokoleń.
 
Od Narodowego Instytutu Dziedzictwa otrzymamy wsparcie eksperckie w przygotowaniu planów działań w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwzględnieniem jednej z kluczowych spraw, czyli różnych form finansowania przedsięwzięć. Ponadto przewidziane są seminaria i profilowane wizyty studyjne, które będą służyć wymianie doświadczeń i dobrych praktyk dla osób zaangażowanych w proces rewitalizacji naszego miasta. Jedna z nich jest już za nami. 8 września 2021 r. pracownicy Urzędu Miasta spotkali się z przedstawicielami starachowickiego samorządu. Na miejscu mieliśmy przyjemność zobaczyć jak przebiega proces rewitalizacji w praktyce, jakie projekty zostały już zakończone, a jakie są w trakcie realizacji realizacji. Co najważniejsze, mogliśmy wymienić się  doświadczeniami i poznać dobre praktyki, które możemy wykorzystać u nas podczas rewitalizacji pałacyku, fabryki i parku Briggsów.

Końcowym efektem projektu „Wzorcowa rewitalizacja” będzie rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na kompleksowy projekt zagospodarowania terenów związanych z historią Briggsów. Przewidziane są m.in. konsultacje społeczne, które pomogą wskazać, jakie  obecnie funkcje dla mieszkańców naszego miasta mógłby pełnić kompleks  dawnej fabryki, pałacu oraz parku stworzony przez angielskich przemysłowców pod koniec XIX wieku.


Poniedziałek, 11 października 2021

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa