rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

GPR w wykazie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uchwalony niedawno "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2019-2026" został wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Warto podkreślić, że na tej liście znajduje się obecnie jedynie 20 gmin (stan na 22 czerwca 2021 r.). Wpisanie do wykazu umożliwi nam m.in. zdobywanie środków na zapisane w GPR przedsięwzięcia.

Nasz GPR został również zauważony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, z którym realizujemy projekt Wzrocowa Rewitalizacja. W jego ramach otrzymamy wsparcie eksperckie w zakresie opracowania założeń i późniejszej realizacji konkursu architektonicznego na kompleksowy projekt zagospodarowania terenów związanych z historią Briggsów: pałacyku, parku miejskiego i fabryki.

Środa, 7 lipca 2021

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa