rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zielone światło dla programu rewitalizacji

Na wczorajszej sesji Rada Miasta uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji (GPR), którego perspektywa sięga 2026 r. To swoista mapa zmian, które samorząd, mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe planują przeprowadzić w pięciu podobszarach: osiedla Braci Briggsów, Urzędu Miasta Marki, Małachowskiego, Wspólnej i Grunwaldzkiej.

– To także dokument, który będzie stanowić podstawę do zdobywania funduszy zewnętrznych, tak potrzebnych przy realizacji m.in. inwestycji i projektów społecznych – podkreśla Małgorzata Czerwińska, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Marki.

Pierwszym, widocznym symbolem działań rewitalizacyjnych był remont dziewięciu kamienic Briggsów położonych przy Alei Piłsudskiego. Dziedzictwo angielskich przemysłowców jest jednak znacznie szersze niż zabytkowe osiedle robotnicze. Do historycznych, ocalałych pamiątek po nich należą m.in. pałac, cześć fabryki przędzalniczej oraz park miejski.

– To wyjątkowy kompleks na skalę kraju. W jego rewitalizacji pomogą nam eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Nasze miasto zostało bowiem wybrane do programu „Wzorcowa rewitalizacja” – informuje Małgorzata Czerwińska.

W przygotowywaniu gminnego programu rewitalizacji kluczowy był jednak udział mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz miejskich jednostek. Ich przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach, opiniowali pomysły, składali wnioski, konsultowali rozwiązania.

– Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które na różnych etapach uczestniczyły w powstawaniu programu – dodaje Małgorzata Czerwińska.

W GPR znalazły się takie przedsięwzięcia jak m.in. kontynuacja remontu kamienic, modernizacja otoczenia miejskiego targowiska przy Paderewskiego, a także konkurs architektoniczny na zagospodarowanie pałacu, fabryki i parku Briggsów.

Rewitalizacja sięga jednak głębiej – do sfery społecznej.

– Nasze działania będą dotyczyć nie tylko budynków, ale i rozwiązań dla mieszkańców rewitalizowanych obszarów – zaznacza Małgorzata Czerwińska.

– W GPR znajdują się również takie projekty jak np. aktywizacja seniorów, organizacja gry terenowej, festiwal teatralny – dodaje Anna Kozikowska z Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych, która pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Rewitalizacji.

Szacunkowa wartość wszystkich projektów rewitalizacyjnych ujętych w GPR to nieco ponad 30 mln zł (projekty podstawowe 7,5 mln zł oraz uzupełniające 22,5 mln).

Czwartek, 29 kwietnia 2021

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa