rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Gminny Program Rewitalizacji na jutrzejszej sesji

28 kwietnia 2021 r. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji bedzie przedmiotem dyskusji radnych naszego miasta. Najpierw zaopiniuje go Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, następnie będzie omawiany podczas XXXIII sesji Rady Miasta Marki. Początek komisji - o godz. 10.00, początek sesji - o godz. 16.00.

LInk do projektu uchwały TUTAJ

Wtorek, 27 kwietnia 2021

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa