rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji online

12 stycznia (wtorek) odbędzie się VIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Z uwagi na sytuację pandemiczną zostanie przeprowadzone za pośrednictwem narzędzi elektronicznych. Członkowie Komitetu otrzymają zaproszenia drogą e-mailową. W porządku obrad znalazły się m.in. następujące punkty:

  1. Wybór przewodniczącego

  2. Konsultacje zakresu zmian dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026 dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki

  3. Ustalenie harmonogramu dalszych prac komitetu

    Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj TUTAJ

Protokół z posiedzenia - TUTAJ
Lista obecności - TUTAJ
Załącznik do protokołu - TUTAJ

Poniedziałek, 11 stycznia 2021

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa