rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Uzupełniony skład Komitetu Rewitalizacji

Izabela Grabowska, Liliana Jaroń, Krzysztof Domżała, Łukasz Krzemiński i Łukasz Roman Romanowski – oto nowe osoby, które będą uczestniczyć w obradach Komitetu Rewitalizacji. Odpowiedziały one na zaproszenie do udziału w naborze uzupełniającym. Ponieważ na mieszkańców czekało pięć wolnych miejsc, kandydaci automatycznie weszli w skład organu, który stanowi forum dialogu, opiniuje i doradza w sprawach związanych z rewitalizacją Marek.

W komitecie zasiada także trójka innych mieszkańców - Agnieszka Gawkowska, Agnieszka Kupść i Paweł Bartman. Jego skład uzupełniają przedstawiciele Rady Miasta, organizacji pozarządowych oraz mareckiego ratusza – naczelnicy czterech wydziałów oraz dwoje pracowników zajmujących się m.in. tematyką rewitalizacji. Wszystkim osobom życzymy owocnej pracy!

------------

Obecny skład Komitetu Rewitalizacji,  po wprowadzonych zmianach ZARZĄDZENIEM NR 0050.198.2020 BURMISTRZA MIASTA MARKI z dnia 02 listopada 2020 roku  w sprawie odwołania członków Komitetu Rewitalizacji oraz ZARZĄDZENIEM NR 0050.199.2020 BURMISTRZA MIASTA MARKI z dnia 02 listopada 2020 roku  w sprawie powołania na członków Komitetu Rewitalizacji:

przedstawiciele środowiska gospodarczego:

a)  Paweł Pniewski – Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze.

przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a)  Zbigniew Paciorek – Stowarzyszenie Marki – Pustelnik – Struga,

b)  Jolanta Buczyńska-Bobel – Marecki Klub kobiet z Pasją,

c)  Jarosław Jaździk – Stowarzyszenie Grupa Marki 2020.

przedstawiciele Rady Miasta Marki:

a) Agnieszka Lużyńska,

b)  Michał Jaroch,

c)  Robert Szafrański.

przedstawiciele jednostek organizacyjnych:

a)  Magdalena Rogalska – Kusarek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach,

b)   Marcin Dąbrowski – Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym.

naczelnicy wydziałów:

a)  Mariusz Lis– Inwestycje i Drogi Publiczne,

b) Marcin Skrzecz – Ochrona Środowiska,

c)  Anna Durajczyk – Gospodarka Nieruchomościami,

d) Małgorzata Czerwińska – Strategia i Fundusze Zewnętrzne,

e)  Ewa Wielgolaska – Planowanie Przestrzenne.

Pracownicy merytoryczni odpowiadający za rewitalizację:

a) Anna Kozikowska

b)   Agnieszka Torsz

przedstawiciele mieszkańców:

a) Paweł Bartman,

b) Agnieszka Kupść,

c) Agnieszka Gawkowska,

d) Krzysztof Domżała

e) Izabela Grabowska

f)  Liliana Jaroń

g) Łukasz Krzemiński

h)  Łukasz Roman Romanowski

Czwartek, 19 listopada 2020

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa