rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Relacja z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji

W dniu 23 marca 2017 roku na terenie Urzędu Miasta Marki odbyło się II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, które zostało zwołane na podstawie uchwały nr XXXV/246/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

Na spotkanie przybyło 12 spośród 21 członków. Przewodniczący Tomasz Jakóbczak powitał zgromadzone osoby a następnie przedstawił następujący porządek obrad:

  1. Konsultacje wprowadzonych przez Wykonawcę zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023 w kontekście uwag do wniosku o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
  2. Ustalenie harmonogramu dalszych prac Komitetu.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił zakres zmian wprowadzonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023 (dalej: LPRGM) w odniesieniu uwag do wniosku o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Zakres zmian został szczegółowo wskazany w załączonym Protokole. Przewodniczący zapytał członków Komitetu Rewitalizacji o termin kolejnego spotkania Po konsultacjach uzgodniono, że porządek i termin obrad Komitetu zostanie ustalony po uchwaleniu LPRGMM.
Przewodniczący podziękował członkom Komitetu za udział w spotkaniu i następnie zamknął II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

W załączeniu:

 

Piątek, 14 kwietnia 2017

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa